Gizlilik Politikası

 

İşbu Gizlilik Politikası, Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Paz. ve Tic. A.Ş.’ye (“Şirket”) ait aralarında www.pazarama.com ve www.pazaramatatil.com'un da bulunduğu internet siteleri ve mobil uygulamaları/platformları (“Platform”) kullanan tüm kişiler (“Kullanıcı”) için geçerlidir.

1. Şirket, elektronik ticaret işlemleri nedeniyle elde ettiği veya Kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, işbu Gizlilik Politikası ve Platform’da yer alan, kişisel verilere ilişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta ve belirtilen amaçlar dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

2. Kullanıcılar’a ait kişisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

3. Kullanıcılar tarafından Şirket’e sağlanan veya Şirket tarafından edinilen bilgilerin ve Platform üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

4. Kullanıcı’nın, Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin Kullanıcı’ya ait olduğu kabul edilmektedir.

5. Şirket, işbu Gizlilik Politikası’nın hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için hüküm ifade edecektir.  Yapılan değişikliğin ardından Kullanıcı’nın Platform’u kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.